Bæredygtighed

Udtrykket bæredygtighed bruges ofte i flæng med grøn livsstil eller miljøalisme. Bæredygtighed omfatter imidlertid en meget bredere vifte af emner end blot miljøet. Bæredygtighed handler om at opfylde den nuværende generations behov uden at bringe fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov i fare.

Det handler ikke blot om at reducere vores indvirkning på miljøet, men også om sociale og økonomiske spørgsmål. Bæredygtighed omfatter f.eks. reduktion af fattigdom og ulighed, forbedring af sundhed og uddannelse samt jobskabelse.

Et bæredygtigt samfund er et samfund, der kan opfylde alle sine medlemmers behov uden at skade miljøet eller udtømme naturressourcerne. Det er et samfund, der er retfærdigt, retfærdigt og rimeligt.

Der er mange måder at gøre vores samfund mere bæredygtigt på. Nogle ting kan vi gøre som enkeltpersoner, f.eks. genbrug eller mindre vandforbrug. Men de fleste bæredygtighedsudfordringer kræver handling fra virksomheder, regeringer og andre organisationer.

Vi er f.eks. nødt til at gå væk fra fossile brændstoffer og over til vedvarende energi. Vi er nødt til at designe produkter, der kan genbruges eller genanvendt. Vi er nødt til at beskytte og genoprette naturlige levesteder. Og vi skal sørge for, at alle har adgang til de ressourcer, de har brug for for at leve et sundt og tilfredsstillende liv.

Bæredygtighed er ikke et valgfrit ekstraudstyr, det er afgørende for vores overlevelse. Vi har alle en rolle at spille i skabelsen af en mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed i skolelivet

Inddragelsen af bæredygtighedsemner i læseplanen er en ny udvikling i mange lande. I nogle tilfælde, som f.eks. i Det Forenede Kongerige, er det blevet drevet af regeringens politik, mens det i andre tilfælde er blevet ledet af enkelte skoler eller lærere. Ikke desto mindre er der nu en voksende bevidsthed om bæredygtighedens betydning blandt undervisere og skolesamfund. Denne højskole går op i bæredygtighed.